Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Annan toalett än WC

Torrtoalett

Ett alternativ till vattentoalett, som många väljer att installera i sin fritidsbostad, är en torrtoalett. Exempel på sådana toaletter är mulltoalett, eltoalett, utedass och förbränningstoalett. Från och med den 1 januari 2015 råder det anmälningsplikt för att installera torrtoalett (annan toalett än WC) i Kristinehamns kommun.

Viktigt att tänka på
• Placera toaletten eller eventuella luftningsrör så att de inte riskerar att orsaka luktstörningar för era grannar.

• Förvaringsbehållare som tillhör toalettlösningen bör inte placeras nära kringliggande vattentäkter.

• Du behöver också kontakta renhållningsavdelningen för hämtning av latrinen (gäller inte förbränningstoaletter).

Kompostering av latrin

Om du hellre vill ta hand om latrinen själv, dvs kompostera, krävs det tillstånd från miljökontoret.

Viktigt att tänka på
• Placering av komposten ska göras med hänsyn till grannar och kringliggande vattentäkter.

• Eftersom latrin innehåller mycket föroreningar ska du ha två behållare som du använder växelvis. Kompostmaterialet måste nämligen vila en längre tid, minst sex månader, efter sista påfyllningen för att alla föroreningar ska brytas ned.

•  Det måste finnas tillräckligt med avsättningsyta i din trädgård för spridning av mullen. Spridning av mull eller urin får inte ske för nära vattendrag och diken.

Anmälnings- och ansökningsblankett

Anmälningsblankett för torrtoalett samt ansökningsblankett för latrinkompost finns under E-tjänster och blanketter. Blanketten ska skickas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun vi post eller email. Adress finns på blanketten.

En handläggningsavgift för anmälan eller ansökan tas ut enligt kommunens taxa. För närvarande ligger avgiften för anmälan om torrtoalett på 1 010 kr vilket motsvarar en timmes handläggningstid. Vid ansökan om latrinkompost ligger avgiften för närvarande på 2 020 kr vilket motsvara två timmars handläggningstid.