Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Två personer resandes med buss samtalar över en ipad
Studieresa_2015
Kajsa Adolfsson (S) och Charlotte Nilsson (Omtänksamma Kristinehamn) samtalar på vägen hem från 2015-års studieresa
Kunskapskväll
Kunskapskväll med tema trafik och stadspark. Mastmagasinet 14 juni

Aktuellt just nu

Centrumvision (från kunskapskväll, 2 oktober)

Centrumutveckling (från kunskapskväll, 2 oktober)


Varför centrumutveckling?

- Louise Hamilton, kommunalråd (Mp) och ordförande Stadsmiljökommittén

Pågående centrumutvecklingsarbete och vägen mot Årets stadskärna
- Susanne Forsberg, Projektledare Årets stadskärna

Ny stadspark
- Johan Stenson, Planarkitekt

Minnesanteckningar

Varför Årets stadskärna, lönar det sig? - Louise Hamilton, Kommunalråd (Mp) och ordförande Stadsmiljökommittén

Uppdatering centrumutveckling sedan i juni - Kalle Alexandersson (KA), Planeringschef

De två koncepten - Torgen - KA

Stadparken - KA

Rent och snyggt - Kalle Alexandersson presenterade istället för Gatuchef Sofia Elfström som fått förhinder

Vem är vi och vad gör centrumföreningen Omtänksamma Kristinehamn? - Charlotte Nilsson, Ordförande Omtänksamma Kristinehamn och delägare i Bageri Höghuset

Pågående ÖP-arbetet - Planarkitekt Hanna Åsander (Presentation läggs upp inom kort)

Pågående centrumvisionsarbetet - Susanne Forsberg, Projektledare Årets stadskärna inkl vision

Minnesanteckningar frågor och svar under kvällen

  • Planering av studieresa 7-8/9-16 för Centrumgrupp och Stadmiljökommitté.

  • Framtagande av en vision för centrum

  • Vilka möjligheter finns för att etablera fritt WiFi i centrum?

  • Åtgärdslista från stadsrundvandringar som genomfördes 2015/16 med Centrumgrupp, Stadsmiljökommitté, Omtänksamma Kristinehamn och Centrumfastighetsägarna. Alla synpunkter som lämnats in för åtgärder mot ett renare och snyggare centrum har sammanställs till en åtgärdslista. I åtgärdslistan framgår följande. Vad ska göras? Vem ska göra? När ska det göras?. Alla åtgärder i listan sker i samverkan med alla nämnda ovan och är ett levande dokument.

  • Arbeta fram en ansökan gällande certifiering Quality Mark (QM) för inlämning senast 31/12-16

  • Ny stadspark

  • Förbättra kommunikationsarbetet både internt som externt gällande vårt pågående centrumutvecklingsarbete. Bland annat kan du följa oss på Instagram @planeringsavdelningen