Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Abonnemang och priser

 

 

I vänstermenyn finns de abonnemang för hämtning av hushållsavfall  som renhållningen erbjuder. Där finns också aktuella priser.
Varje fastighet ska vara anslutet till ett abonnemang. Nyttjas inte fastigheten kan uppehåll i hämtning sökas. Läs mer under dispenser.

Kontakta renhållningen, se rutan till höger, för frågor och funderingar runt sophanteringen.