Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Abonnemang med kompostering

Ansökan

Det är viktigt att du ansöker om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Denna ansökan är kostnadsfri och blanketter hittar du här till höger.

Kompostering av lättnedbrytbart organiskt avfall innebär att övrigt avfall kan hämtas varannan eller var fjärde vecka. Kompostbehållaren ska vara tät mot skadedjur och bör vara isolerad, alternativt tillräckligt stor, för att fungera optimalt. Tumregel för dimensionering av kompostbehållare är:

  • Oisolerad - 100 liter per person

  • Isolerad - 50 liter per person

  • Roterande isolerad - 25 liter per person 

Det är viktigt att kompostering inte orsakar olägenhet för människa eller miljö.

Medgivande om kompostering kan komma att återkallas om

  • avgift uteblir

  • kärlets fyllnadsgrad och maxvikt överskrids

  • abonnenten inte utför korrekt sortering

  • om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

     

Frågor om ansökan och hämtning

Om du har frågor kring ansökan och krav på kompost är du välkommen att kontakta någon av kommunens miljöinspektörer via uppgifterna här till höger. Frågor som rör hämtning av hushållsavfall och kostnad för detta, vänligen kontakta renhållningen.