Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återvinn ditt matfett på rätt sätt

I avloppsledningarna sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av rören och stelnar till stora cementlikande proppar. I värsta fall leder det till översvämning hos dig eller din granne. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen - då blir inte vattnet så rent som det borde.

Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Tratten finns att hämta gratis vid återvinningsstationen (Strandmossen), Renhållningen, växeln på Uroxen eller hos Kund- Marknad VA. Broschyr medföljer och finns på svenska, engelska och arabiska.

Fettet som samlas i flaskan slängs i kärlet för brännbara sopor.

Vid frågor eller större beställningar kontakta Jeanette Olsson, Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

Alla nyheter - Boende & miljö

  • tis, 2017-10-03

    Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

  • tis, 2017-10-03

    Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

  • mån, 2017-09-04

    Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.