Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återbruk vid våra återvinningscentraler

Har du saker som är för bra för att kastas? Gör en insats för miljön och lämna dem vid stationen för återbruk vid våra återvinningscentraler.

Som ett sätt att minska avfallsmängderna har en station för återbruk införts vid Strandmossens återvinningscentral och sedan tidigare finns en vid Björneborgs återvinningscentral.

Det innebär att det som är för bra för att kastas kan lämnas vid återbruket där det sedan tas om hand av av Pingstkyrkans Biståndscenter och Hela Människan som har avtal med Kristinehamns kommun. Sedan tidigare hämtar Östervik Rehab cyklar vid Strandmossen som de sen renoverar och säljer vidare.

I stort sett allt som går att återanvända kan lämnas vid återbruket. Farligt avfall får dock inte lämnas där. Personalen på återvinningscentralerna hjälper till att sortera rätt.

Utöver återbruket har renhållningsavdelningen planer på att tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen starta upp en byggretur för främst äldre byggnadsdetaljer, såsom spegeldörrar och element.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2017-11-24

  Västerlånggatan är avstängd vid Vågbron under dagen. På grund av höga vattenflöden i Varnan måste dammluckorna upp manuellt. Buss och räddningsfordon släpps fram.

 • tors, 2017-11-23

  Kristinehamns kommun avser att söka miljödom för att kunna bygga en gång- och cykelbro över Varnan mellan Fisktorget och Svinvallen.

 • ons, 2017-11-22

  Nu är årets julgran på plats på Södra Torget, och på skyltsöndagen är det dags att tända belysningen. Under veckan monteras även årets julgranar i Nybble, Bäckhammar samt Björneborg och förses med belysning. 

 • fre, 2017-11-17

  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpattret är slut. Oftast löser vi situationen genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan spolas i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Kristinehamns kommun spolas 21,5 ton skräp ned i toaletterna varje år.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • tis, 2017-10-03

  Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och nu ska den ut på remiss. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021.

 • tis, 2017-10-03

  Vi påbörjar idag vårt arbete med byte av vatten- avloppsledningar samt kompletterar med en dagvattenledning på del av kompanigatan, samt sträckan Jägaregatan till Garneijbacken.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.