Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Återbruk vid våra återvinningscentraler

Har du saker som är för bra för att kastas? Gör en insats för miljön och lämna dem vid stationen för återbruk vid våra återvinningscentraler.

Som ett sätt att minska avfallsmängderna har en station för återbruk införts vid Strandmossens återvinningscentral och sedan tidigare finns en vid Björneborgs återvinningscentral.

Det innebär att det som är för bra för att kastas kan lämnas vid återbruket där det sedan tas om hand av av Pingstkyrkans Biståndscenter och Hela Människan som har avtal med Kristinehamns kommun. Sedan tidigare hämtar Östervik Rehab cyklar vid Strandmossen som de sen renoverar och säljer vidare.

I stort sett allt som går att återanvända kan lämnas vid återbruket. Farligt avfall får dock inte lämnas där. Personalen på återvinningscentralerna hjälper till att sortera rätt.

Utöver återbruket har renhållningsavdelningen planer på att tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen starta upp en byggretur för främst äldre byggnadsdetaljer, såsom spegeldörrar och element.

Alla nyheter - Boende & miljö

 • mån, 2017-09-25
 • tis, 2017-09-05

  För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september månad att genomföra övningen Aurora 17.

 • mån, 2017-09-04

  Pollex AB kommer på uppdrag av Kristinehamns kommun att inventera valda fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.

 • mån, 2017-09-04

  Med anledning av VA-arbeten kommer korsningen Hedvägen-Mossvägen samt Romelevägen-Mossvägen vara avstängd från kl 1330 idag och ca 2-3 veckor framåt.
  VId frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • ons, 2017-08-16

  Måndagen den 21 augusti börjar ombyggnaden av korsningen Västerlånggatan och Norra Staketgatan (vid PRO).

 • tors, 2017-08-10

  Under augusti och september kommer ett antal gator samt gång- och cykelvägar i kommunen att asfalteras.

 • mån, 2017-04-24

  Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

  Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.