Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ett år sedan översvämningen

I dagarna är det ett år sedan Kristinehamn drabbades av översvämning på grund av skyfall. Här på vår webbplats kan du kolla in våra bilder från översvämningen, återuppbyggnaden – och hur det ser ut idag vid några av de översvämmade områdena!

Den 21 augusti 2014 drabbades Kristinehamn av ett kraftigt skyfall. Framförallt drabbades stadsdelarna Strand och Bro i tätorten samt på landsbygden vid Ölme Broby och Nicklasdamm. Vägtrummor spolades bort, hus översvämmades och framkomligheten påverkades markant då en del vägar periodvis stängdes av. Även vägarna norrut, längs vattendraget Varnan, blev hårt påverkade av vattnets framfart.

Det mesta återställt

- Vi har återställt i stort sett allt. Vi har rensat och städat bort sly och grenar och bytt ut trummor på bland annat Östra Ringvägen och Lagmansgatan till en ny, större dimension, säger Jan Mattsson på tekniska förvaltningen vid Kristinehamns kommun.

- Det som återstår är byte av trumma vid Virvelvinden. Förslag på åtgärd har inte godkänts av de boende och frågan ska upp i nämnden i september. Det finns också en del slutliga arbeten med att återställa ytor i områden som måste få sätta sig innan vi kan göra det slutliga arbetet, fortsätter han.

Åtgärder ska förhindra upprepning

Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra en upprepning, bland annat en utökad översyn av brunnar för att säkra att de inte tätas igen av löv, frö och grenar och orsakar nya stopp. Även kommande detaljplanearbeten kommer att ta hänsyn till vatten ovanifrån.

Sedan 2014 arbetar kommunens planavdelning med en översvämningsstrategi som kommer innehålla riktlinjer och förslag på arbetssätt.

- Just nu genomför vi en skyfallssimulering som går ut på att sakkunniga lägger på olika regnmängder för att se hur vi drabbas. Det ger oss möjlighet att planera in förebyggande åtgärder, säger gatuchef Sofia Elfström.

Strategin beräknas klubbas årsskiftet 2015-2016. Sedan återstår att bryta ner strategin till konkret arbete.

- Det är ett stort arbete som kräver resurser och ska igenom många instanser, säger Sofia Elfström.

Se bildspel från översvämningen och återuppbyggnaden

Kommunens GIS-ingenjörer har nyligen tagit fram en applikation som visar hur de översvämmade områdena såg ut i augusti 2014, samt i vissa fall återuppbyggnaden och hur områdena ser ut nu.

Se bilder från översvämningen, återuppbyggnaden och nuläget

Röd markering i kartan: Bilder från översvämningsdagen eller däromkring.

Lila markering: Bilder från återuppbyggnaden.

Grön markering: Nytagna bilder från drabbade områden

Alla nyheter - Boende & miljö

 • fre, 2017-04-28

  Nuvarande mottagning vid Bäckhammars grovsopstation håller öppet som tidigare, helgfria måndagar och torsdagar kl. 14-19.

 • tors, 2017-04-27
 • ons, 2017-04-26

  Torsdagen den 27 april kommer vi påbörja VA-ledningarbete vid Gustafsviks Herrgård (Ernst byggnad). Gång och cykelvägen nedanför herrgården kommer att grävas upp och hänvisningsskyltar finns angivna på plats. Arbetet kommer pågå fram till fredag. Vid frågor kontakta Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • mån, 2017-04-24

  Måndagen den 24 april påböjar vi arbetet med förnyelse av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Nyströmsvägen och del av Mossvägen. Projektet kommer hålla på fram till cirka 1 oktober.

  Nyströmsvägen kommer under hela projektet att ha mycket begränsad framkomlighet. Från tisdagen den 25 april och några dagar framöver kommer även Sandtorpsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik. Vi hänvisar under avstängningen till Erikshöjdsvägen samt Mossvägen.

 • mån, 2017-04-24

  I avloppsledningarna sjunker temperaturen, vilket gör att fettet fastnar på insidan av rören och stelnar till stora cementlikande proppar. I värsta fall leder det till översvämning hos dig eller din granne. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen - då blir inte vattnet så rent som det borde.

  Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

  Tratten finns att hämta gratis vid återvinningsstationen (Strandmossen), Renhållningen, växeln på Uroxen eller hos Kund- Marknad VA. Broschyr medföljer och finns på svenska, engelska och arabiska.

  Fettet som samlas i flaskan slängs i kärlet för brännbara sopor.

  Vid frågor eller större beställningar kontakta Jeanette Olsson, Kund- Marknad på telefon 0550-881 09.

 • tis, 2017-04-18

  Vill du slippa köra iväg med ditt trädgårdsavfall själv kan du beställa ett abonnemang så hämtar vi det. Tjänsten är än så länge bara tillgänglig för boende inom tätorten.

 • tis, 2017-04-11
 • tors, 2017-04-06

  Idag påbörjas byte av bron och Tegelslagaregatan är nu avstängd för genomfart. Trafiken till centrum leds om via Södra Staketgatan. Gående hänvisas till Lötbron på Spelmansgatan.

 • tors, 2017-03-30

  När bygglov är klart kommer det även att finnas en mobil lösning i Nybble.

 • tors, 2017-03-23

  Varje vår sopas sand och grus från vinterns halkbekämpning upp och gator och torg städas rena. Vi har redan börjat med vårsopningen i centrum och i sopschemat nedan kan du se när vi kommer till just ditt område.