Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ett år sedan översvämningen

I dagarna är det ett år sedan Kristinehamn drabbades av översvämning på grund av skyfall. Här på vår webbplats kan du kolla in våra bilder från översvämningen, återuppbyggnaden – och hur det ser ut idag vid några av de översvämmade områdena!

Den 21 augusti 2014 drabbades Kristinehamn av ett kraftigt skyfall. Framförallt drabbades stadsdelarna Strand och Bro i tätorten samt på landsbygden vid Ölme Broby och Nicklasdamm. Vägtrummor spolades bort, hus översvämmades och framkomligheten påverkades markant då en del vägar periodvis stängdes av. Även vägarna norrut, längs vattendraget Varnan, blev hårt påverkade av vattnets framfart.

Det mesta återställt

- Vi har återställt i stort sett allt. Vi har rensat och städat bort sly och grenar och bytt ut trummor på bland annat Östra Ringvägen och Lagmansgatan till en ny, större dimension, säger Jan Mattsson på tekniska förvaltningen vid Kristinehamns kommun.

- Det som återstår är byte av trumma vid Virvelvinden. Förslag på åtgärd har inte godkänts av de boende och frågan ska upp i nämnden i september. Det finns också en del slutliga arbeten med att återställa ytor i områden som måste få sätta sig innan vi kan göra det slutliga arbetet, fortsätter han.

Åtgärder ska förhindra upprepning

Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra en upprepning, bland annat en utökad översyn av brunnar för att säkra att de inte tätas igen av löv, frö och grenar och orsakar nya stopp. Även kommande detaljplanearbeten kommer att ta hänsyn till vatten ovanifrån.

Sedan 2014 arbetar kommunens planavdelning med en översvämningsstrategi som kommer innehålla riktlinjer och förslag på arbetssätt.

- Just nu genomför vi en skyfallssimulering som går ut på att sakkunniga lägger på olika regnmängder för att se hur vi drabbas. Det ger oss möjlighet att planera in förebyggande åtgärder, säger gatuchef Sofia Elfström.

Strategin beräknas klubbas årsskiftet 2015-2016. Sedan återstår att bryta ner strategin till konkret arbete.

- Det är ett stort arbete som kräver resurser och ska igenom många instanser, säger Sofia Elfström.

Se bildspel från översvämningen och återuppbyggnaden

Kommunens GIS-ingenjörer har nyligen tagit fram en applikation som visar hur de översvämmade områdena såg ut i augusti 2014, samt i vissa fall återuppbyggnaden och hur områdena ser ut nu.

Se bilder från översvämningen, återuppbyggnaden och nuläget

Röd markering i kartan: Bilder från översvämningsdagen eller däromkring.

Lila markering: Bilder från återuppbyggnaden.

Grön markering: Nytagna bilder från drabbade områden

Alla nyheter - Boende & miljö

 • ons, 2017-12-13

  Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att samrådas. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

 • mån, 2017-12-04

  25 mils räckvidd på tio minuter - Det är vad den nya generationens laddare kan leverera under goda förhållanden. Den sista november togs det första skoptaget för Sveriges första ultrasnabba laddstation. Det är McDonald’s och Fortum Charge & Drive som i Kristinehamn bygger Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW.

 • fre, 2017-11-17

  Kommunen ska utarbeta en långsiktig underhållsplan för beläggningsarbetet på kommunens vägar. Under nästa vecka påbörjar vi därför en inventering av vägarna. Inventeringen kommer att ta cirka tre veckor.

 • mån, 2017-09-04

  Just nu pågår arbete med nedtagning av träd och röjning på kommunens mark.