Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ett år sedan översvämningen

I dagarna är det ett år sedan Kristinehamn drabbades av översvämning på grund av skyfall. Här på vår webbplats kan du kolla in våra bilder från översvämningen, återuppbyggnaden – och hur det ser ut idag vid några av de översvämmade områdena!

Den 21 augusti 2014 drabbades Kristinehamn av ett kraftigt skyfall. Framförallt drabbades stadsdelarna Strand och Bro i tätorten samt på landsbygden vid Ölme Broby och Nicklasdamm. Vägtrummor spolades bort, hus översvämmades och framkomligheten påverkades markant då en del vägar periodvis stängdes av. Även vägarna norrut, längs vattendraget Varnan, blev hårt påverkade av vattnets framfart.

Det mesta återställt

- Vi har återställt i stort sett allt. Vi har rensat och städat bort sly och grenar och bytt ut trummor på bland annat Östra Ringvägen och Lagmansgatan till en ny, större dimension, säger Jan Mattsson på tekniska förvaltningen vid Kristinehamns kommun.

- Det som återstår är byte av trumma vid Virvelvinden. Förslag på åtgärd har inte godkänts av de boende och frågan ska upp i nämnden i september. Det finns också en del slutliga arbeten med att återställa ytor i områden som måste få sätta sig innan vi kan göra det slutliga arbetet, fortsätter han.

Åtgärder ska förhindra upprepning

Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra en upprepning, bland annat en utökad översyn av brunnar för att säkra att de inte tätas igen av löv, frö och grenar och orsakar nya stopp. Även kommande detaljplanearbeten kommer att ta hänsyn till vatten ovanifrån.

Sedan 2014 arbetar kommunens planavdelning med en översvämningsstrategi som kommer innehålla riktlinjer och förslag på arbetssätt.

- Just nu genomför vi en skyfallssimulering som går ut på att sakkunniga lägger på olika regnmängder för att se hur vi drabbas. Det ger oss möjlighet att planera in förebyggande åtgärder, säger gatuchef Sofia Elfström.

Strategin beräknas klubbas årsskiftet 2015-2016. Sedan återstår att bryta ner strategin till konkret arbete.

- Det är ett stort arbete som kräver resurser och ska igenom många instanser, säger Sofia Elfström.

Se bildspel från översvämningen och återuppbyggnaden

Kommunens GIS-ingenjörer har nyligen tagit fram en applikation som visar hur de översvämmade områdena såg ut i augusti 2014, samt i vissa fall återuppbyggnaden och hur områdena ser ut nu.

Se bilder från översvämningen, återuppbyggnaden och nuläget

Röd markering i kartan: Bilder från översvämningsdagen eller däromkring.

Lila markering: Bilder från återuppbyggnaden.

Grön markering: Nytagna bilder från drabbade områden

Alla nyheter - Boende & miljö

 • tors, 2017-03-23

  Varje vår sopas sand och grus från vinterns halkbekämpning upp och gator och torg städas rena. Vi har redan börjat med vårsopningen i centrum och i sopschemat nedan kan du se när vi kommer till just ditt område.

 • tors, 2017-03-23

  Planerar du att glasa in verandan, bygga garage eller kanske bygga ut i sommar? Ja, i så fall är det hög tid att söka bygglov.

 • fre, 2017-03-17

  Våren är inte långt borta och med den kommer starten på föryngringsperioden för djurlivet. För att inte störa fåglar, däggdjur, insekter och reptiler gör vi ett uppehåll i skötseln av grönområden där vi röjer och gallrar träd och buskar.

 • ons, 2017-03-15

  Nu kan du panta dina flaskor och burkar vid Strandmossens och Björneborgs återvinningscentraler. Pengarna som kommer in från insamlingen skänker Returpack till Barncancerfonden.

 • tis, 2017-03-14

  Under de närmaste veckorna kommer övergivna och trasiga cyklar att städas bort från Järnvägsstationen och centrala Kristinehamn.

 • tis, 2017-03-07

  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid inventerat små avlopp inom kommunen.

 • tis, 2017-02-28

  Byggavdelningens nya Servicetelefon

 • tis, 2017-02-14

  Den 15 februari öppnar anmälan för alla som vill delta i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Alla är välkomna att delta: skolbarn, privatpersoner och föreningar. Tillsammans kan vi göra vår närmiljö lite finare och bekämpa nedskräpning.

 • tis, 2016-11-29

  Måndagen den 28 november publicerade Svenska Dagbladet bilagan Bo i Kristinehamn. Den 10 december skickas bilagan ut till alla hushåll i Kristinehamn.